De Bosatlas van Nederland waterland

  • Meer dan 300 kaarten en afbeeldingen
  • Over watermanagement, landbouw en visserij, drinkwaterwinning, rivieren en zeeën, en nog veel meer
  • In samenwerking met meer dan veertig bedrijven, kennisinstituten en overheidsinstellingen
  • Met een voorwoord van Z.K.H. de Prins van Oranje