Bij u thuis

De Bosatlas heeft, naast de bekende schoolatlassen, een groot aantal atlassen voor buiten de schoolmuren. Grote overzichtswerken, zoals De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland, en beknopte thematische atlassen, zoals De Bosatlas van Nederland Waterland.
De Bosatlas is de spiegel van de samenleving en de wereld!