Food Atlas of the Netherlands

In deze atlas laten we zien hoe de voedselvoorziening van Nederland aan het begin van de 21e eeuw is georganiseerd.
We brengen in kaart wat er allemaal gebeurt voordat voedsel op ons bord belandt, van grond tot mond.

  • meer dan 150 kaarten en grafieken
  • 42 infographics 116 pagina's
  • gebonden