De Grote Bosatlas op het Centraal Schriftelijk Eindexamen

De Grote Bosatlas 55e editie is de schoolatlas voor onder- en bovenbouw voor havo en vwo. De atlas is toegestaan als hulpmiddel bij het centraal examen aardrijkskunde voor havo vanaf 2019 en voor vwo vanaf 2020. 
Eindexamenkandidaten dienen daarnaast op basis van richtlijnen van het CvTE te beschikken over een katern met aanvullende kaarten. Dit katern wordt gratis beschikbaar gesteld door Noordhoff Uitgevers. Alle schoollocaties ontvangen de katern aan het begin van het schooljaar 2017/2018. U kunt het katern ook hier bekijken en downloaden.

De Grote Bosatlas 54e editie
Aangezien de 54e editie van De Grote Bosatlas in het examenjaar 2017 en 2018 (havo en vwo) en 2019 (vwo) nog is toegestaan, zal deze editie de komende jaren nog in beperkte mate leverbaar zijn via de uitgever. U kunt hiervoor contact opnemen met onze klantenservice op telefoonnummer: 088-522 6888.