Katernen Centraal Schriftelijk Eindexamen bij De Grote Bosatlas

27-02-2018

De Grote Bosatlas 55e editie is de schoolatlas voor onder- en bovenbouw voor havo en vwo. De atlas is toegestaan als hulpmiddel bij het centraal examen aardrijkskunde voor havo vanaf 2019 en voor vwo vanaf 2020.

Eindexamenkandidaten dienen daarnaast op basis van richtlijnen van het CvTE te beschikken over een katern met aanvullende kaarten.

Alle schoollocaties hebben de katernen aan het begin van het schooljaar 2017/2018 ontvangen. Heeft u als school extra katernen nodig? Dan kunt u deze kosteloos aanvragen via onze Klantenservice.

U kunt het katern ook hier bekijken en downloaden of printen >>