Skip to Content

 

Interview met de uitgever van De Bosatlas: Peter Vroege

“De atlas is en blijft de ruggengraat van het vak aardrijkskunde”.


De wereld verandert, de Bosatlas verandert mee

Al meer dan 140 jaar is De Bosatlas onlosmakelijk verbonden met het aardrijkskundeonderwijs.  En jarenlang is de Bosatlas bij het eindexamen gebruikt. Na dit jaar niet meer. Jammer, vinden veel docenten én Bosatlas-uitgever Peter Vroege. Maar Vroege weet ook dat de Bosatlas niets van zijn belang voor het onderwijs is kwijtgeraakt. “De atlas is en blijft de ruggengraat van het vak aardrijkskunde”.

Een digitale toekomst

Sinds twee jaar is de Bosatlas ook volledig in digitale vorm beschikbaar. Vroege: “We hebben een prachtige digitale versie van De Grote Bosatlas, met allerlei extra mogelijkheden: kaarten naast elkaar plaatsen, lagen aan- en uitzetten, foto’s en animaties ter verduidelijking van legenda’s, doorlinken naar Google Maps”. Volgens Vroege ligt er nog een grote uitdaging om dat in het onderwijsveld over het voetlicht te brengen: “Bij demonstraties valt me iedere keer weer op dat docenten daar razend enthousiast op reageren, en constateer tegelijkertijd dat het vaak helemaal nieuw voor ze is!”

De Bosatlas van de duurzaamheid

De Bosatlas weerspiegelt wat zich in de samenleving afspeelt. Soms loopt de atlas daarbij zelfs voor op de actualiteit: de problematiek van wereldwijde bosbranden, onlangs nog voorpaginanieuws vanwege de ramp in Australië, komt al aan de orde in de 53e editie van De Grote Bosatlas (2007). 

Actualiteit komt ook naar voren in de reeks thema-atlassen waarvan onlangs de nieuwste telg verschenen is: De Bosatlas van de duurzaamheid. Vroege: “Duurzaamheid is een maatschappelijk thema waar we niet omheen kunnen. Samen met een grote groep partners hebben we geprobeerd de kern van het fenomeen ‘duurzaamheid’ te raken, in de vorm van een atlas waarin tien deelthema’s worden behandeld. Het bijzondere is dat het eigenlijk allemaal geografische thema’s zijn. Duurzaamheid is daarmee een fantastisch onderwerp om de samenhang van het vak aardrijkskunde te laten zien!”

Exemplaren voor het onderwijs
Komende maand ontvangen alle hoofdvestigingen van VO-scholen een aantal exemplaren van De Bosatlas van de duurzaamheid, bestemd voor de mediatheken en klaslokalen. Dankzij een bijdrage van het ministerie van binnenlandse zaken hebben studenten aan lerarenopleidingen onder leiding van de Stichting Leren voor morgen een lespakket ontwikkeld dat begin april a.s. beschikbaar is op onze website.

Vroege: “Sinds het verschijnen van de eerste thema-atlas in 2009 hebben we al zesmaal gratis thema-atlassen mogen uitdelen. Er zijn inmiddels al bijna 100.000 exemplaren gratis aan scholen ter beschikking gesteld! Dat is mogelijk dankzij de medewerking van een grote groep sponsoren. Zij vinden het belangrijk dat een jonge generatie kennis maakt met hun vakgebied, in de hoop dat ze kiezen voor een beroep in hun branche. Er is grote behoefte aan jonge mensen die deskundig zijn op het gebied van water, energie, voedsel en dus ook duurzaamheid.”  

De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog

“We werken eigenlijk altijd aan nieuwe projecten”, zegt Vroege, “zo verschijnt er in maart a.s. alweer een nieuwe atlas:
De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog”. 

De atlas vertelt feitelijk de geschiedenis van de afgelopen eeuw, met 1940-45 als sleutelmoment.
Het eerste hoofdstuk gaat over de aanloop naar de oorlog: onder andere over de crisisjaren en de opkomst van Hitler.
Daarop volgen vier hoofdstukken over de oorlog zelf. Verrassend is dat de atlas vervolgens ook uitgebreid stilstaat bij de naoorlogse periode; het gaat over de Koude Oorlog, over internationale samenwerking, over Srebrenica en genocide.
De atlas wordt afgesloten met een hoofdstuk over herdenken en vieren, en een hoofdstuk over vrijheid en onvrijheid in de wereld van nu.

Misschien dat door deze uitgave de Bosatlas vaker in de geschiedenisles wordt gebruikt. Dat gebeurt nu nauwelijks en dat vindt Vroege verrassend en ook jammer: “In aardrijkskunde staat 'ruimte' centraal en bij geschiedenis 'tijd'. Die twee dimensies kun je niet los van elkaar zien. In een historisch verhaal zit altijd een ruimtelijke dimensie, en ‘tijd’ kun je op allerlei manieren visueel maken. Dit zie je heel mooi terug in deze Bosatlas.”

 

 

Meer weten?

- Nieuwsgierig naar de Bosatlas online? Vraag hier je gratis proeflicentie aan » 
- De Bosatlas van de duurzaamheid vind je hier » 
- Stap tot en met augustus 2020 in de wereld van de Bosatlas in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht- Tentoonstelling De Bosatlas – De kunst van het weglaten »