De Bosatlas van de duurzaamheid

  • Brengt een complex en actueel fenomeen in kaart
  • Onderwerpen als: klimaatverandering, het opraken van grondstoffen, verlies aan biodiversiteit en tekort aan zoet water
  • Inzicht in internationale verbanden als het Klimaatakkoord van Parijs
  • Aantrekkelijk vorm gegeven in talloze kaarten, diagrammen en infographics
Bestel De Bosatlas van de duurzaamheid

Over De Bosatlas van de duurzaamheid


De atlas laat zien welke effecten de toenemende invloed van de mens op de aarde  heeft, bijvoorbeeld in de vorm van klimaatverandering, het opraken van grondstoffen, verlies aan biodiversiteit en tekort aan zoet water. De atlas geeft ook inzicht in de afspraken die er in internationaal verband zijn gemaakt om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen, zoals het Klimaatakkoord van Parijs. Maar de nadruk ligt toch vooral op een vlootschouw van concrete maatregelen die burgers, overheden en bedrijven kunnen nemen om hun voetafdruk te verkleinen. 

Welke beslissingen mensen nemen, blijkt nogal eens af te hangen van hun kijk op de wereld. Wie zich veel zorgen maakt over de toekomst, is waarschijnlijk bereid zijn levensstijl te versoberen, bijvoorbeeld door te ‘consuminderen’. Wie een groot vertrouwen heeft in de toekomst, staat vaker positief tegenover technologische oplossingen, zoals CO2-opslag en kernenergie. De Bosatlas van de duurzaamheid neemt hierin geen stelling, maar levert belangrijke feiten en cijfers.

De Bosatlas van de duurzaamheid geeft u een actueel overzicht, aantrekkelijk vormgegeven in talloze kaarten, diagrammen en infographics.

De distributie in het voortgezet onderwijs en de ontwikkeling van bijbehorend lesmateriaal is mede mogelijk gemaakt door Energie Beheer Nederland BV (EBN), Gemeente Amsterdam, Gemeente Utrecht, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Provincie Drenthe, Provincie Fryslân, Provincie Groningen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Rijkswaterstaat (RWS) en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).

De totstandkoming van deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door: