De Grote Bosatlas

55e editie

  • Volledig aangepast aan het nieuwe examenprogramma havo en vwo.
  • Meer dan duizend kaarten geheel geactualiseerd.
  • Uitgebreid met talloze nieuwe kaarten, over o.a. Zuid-Amerika, stedelijke gebieden in Brazilië en het Amazonegebied.
  • Nieuw: landschapskaarten per continent met foto's.
Bestel Bosatlassen voor uw school

Over De Grote Bosatlas 55e editie

 

Uw kind gaat naar het Voortgezet onderwijs. Binnen het aardrijkskunde-onderwijs, is De Grote Bosatlas een onmisbaar hulpmiddel. De Grote Bosatlas laat niet alleen het waar zien, maar ook het waarom.

In de les, maar ook thuis is De Grote Bosatlas van groot belang voor het goed kunnen maken van het huiswerk.

 

De Grote Bosatlas 55e editie is dé schoolatlas voor onder- en bovenbouw voor havo en vwo. De Grote Bosatlas is toegestaan als hulpmiddel bij het centraal examen aardrijkskunde voor havo en vwo. In onderstaand schema is te zien welke edities in welk examenjaar zijn toegestaan:

  havo vwo
2019 Grote Bosatlas 55e druk (inclusief katern) Grote Bosatlas 54e druk
2020 Geen atlas toegestaan op het Examen Grote Bosatlas 55e druk (inclusief katern)
2021 Geen atlas toegestaan op het Examen Geen atlas toegestaan op het Examen


De Grote Bosatlas: Katern Centraal schriftelijk examen
Eindexamenkandidaten dienen - op basis van richtlijnen van het CvTE - te beschikken over een katern met aanvullende kaarten.

Alle schoollocaties hebben deze katernen aan het begin van het schooljaar 2017/2018 ontvangen.

Heeft u als school extra katernen nodig?

De schoolboeken van uw kinderen worden tegenwoordig door de overheid betaald.

Net als woordenboeken en het BINAS-tabellenboek vallen atlassen echter niet onder deze ‘gratis-schoolboeken’-regeling. De gedachte daarachter is dat deze boeken geen leermiddelen zijn, maar naslagwerken die langer dan een schooljaar meegaan.

Via de boekenlijst van de school of de schoolleverancier wordt aangegeven welke atlas de ouders dienen aan te schaffen.

De Bosatlas sponsort al vele jaren de Aardrijkskunde Olympiade, en meer in het bijzonder de theorieprijs van deze wedstrijd. Die is bedoeld voor iedere havo/vwo scholier die zich uitgedaagd voelt om aardrijkskunde vragen op te lossen en de beste aardrijkskunde leerling van Nederland te worden.

Meer informatie over de Aardrijkskunde Olympiade vindt u op www.aardrijkskunde-olympiade.nl.

Meer Bosatlassen