De Bosatlas - Voor iedereen

De Bosatlas heeft, naast de bekende schoolatlassen, een groot aantal atlassen voor buiten de schoolmuren of die u kunt geven als geschenk. Grote overzichtswerken, zoals De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland, en beknopte thematische atlassen, zoals De Bosatlas van Nederland Waterland.