De Bosatlas voor het voortgezet onderwijs

Op zoek naar de omnummertabellen? Wij bieden een handig overzicht voor alle edities!

Omnummertabellen  

De Grote Bosatlas en het CSE

De atlas verdwijnt als hulpmiddel uit het CSE. Maar het belang van kaarten en kaartvaardigheden in het examenprogramma blijft onverminderd! De kaartvaardigheden zullen op het CSE nog steeds worden getoetst. Atlaskaarten worden in komende CSE’s opgenomen in de bijlagen: overzichtskaarten in een apart katern en thematische kaarten in het bronnenboek. U kunt de atlas dus gewoon blijven gebruiken in de les!

Op het CSE Aardrijkskunde vwo van 11 mei 2020 is de 55e editie van De Grote Bosatlas voor het laatst toegestaan als hulpmiddel. Bij de atlas hoort een kaartenkatern dat u gratis kunt aanvragen. Dit is hetzelfde katern als het katern dat u dit jaar voor het havo-examen hebt gebruikt.

De Grote Bosatlas en het CSE
De kunst van het weglaten

De kunst van het weglaten

De naamsbekendheid van de Bosatlas is enorm, en reikt tot ver buiten de muren van de school. Maar wie was Pieter Roelf Bos en wat bewoog hem tot het in kaart brengen van de wereld? Hoe komen kaarten tot stand, toen en nu, en welk verhaal vertellen zij? En hoe kan het dat de Bosatlas zich al bijna 150 jaar in het onderwijs en daarbuiten staande weet te houden? Deze tentoonstelling geeft op een verrassende en speelse wijze antwoord op deze en veel meer vragen.